Výměna a doplnění některých fotek

V nedávné době jsme ve spolupráci s pražskou Botanickou zahradou UK realizovali výstavu na téma Ochrana ptáků před nárazy do skel. Fotografie z instalace samolepek jsme doplnili k popisům některých ochranných řešení. Další výstavy na toto téma chystáme. Vždyť každý takto zachráněný pták má smysl!