Ochrana ptáků před predátory

Ochrana ptačích krmítek

Bohužel nejrozšířenější česká verze krmítka, je „domeček“ umístěný na plotě. Tato poloha je však dobrá nejen pro ptáky a pro doplňování krmítka, ale i téměř ideální pro kočky. Kočka dokáže na takové krmítko vylézt velmi rychle a často překvapí ptáky, kteří se soustředí na nabídku krmítka. Takovou polohu proto nelze doporučit. (Mimochodem nedoporučujeme takové krmítko i s ohledem na přenos nemocí mezi ptáky).

Krmítko pro ptáky, nebo krmítko pro kočku?

Mnohem lepší je zavěsit krmítko na větev stromu, ideálně co nejdále od kmene a samozřejmě do takové výšky, která neumožní kočce přímo na krmítko vyskočit ze země. Je nutno si uvědomit, že čím tenčí je větev, tím obtížněji se na ní kočce, ale i třeba kuně leze.

Zavěšené krmítko je pro predátory velmi obtížně dostupné, Foto: Wildlife World

Pro maximalizaci ochrany ptáků je možné takto zavěšené krmítko kombinovat s výrobkem nazvaným Ochrana budek a krmítek proti kočkámTento systém se dá snadno a dobře použít na ochranu krmítka umístěného na stromě. Kolem kmene snadno z jednotlivých drátěných dílů sestrojíme zábranu, která brání kočkám vylézt nad ní. Každý díl řetězu je na koncích chráněn plastovým chráničem, takže nehrozí poranění kočky, pokud by se snažila ochranu překonat. Možno využít na stromy jakéhokoliv obvodu. Ochrana drží na stromě sama, protože kmen se obvykle dolů rozšiřuje. Případně jde ještě uchytit drátem.

Tudy kočka neprojde foto: Schwegler

Další možností je krmítko zavěsit na zeď domu nebo třeba kůlny na hák. Na svislou stěnu domu nemá kočka šanci vylézt.

hák na zavěšení krmítka na zeď foto: Schwegler

Zvolením krmítka na okno nejen pozorujeme ptáky přímo z domu, ale i tato pozice je bezpečná před predátory (s výjimkou okna v přízemí, kde sedávají kočky na parapetu).

Některé druhy ptáků na krmítka nelétají, ale pohybují se na zemi pod krmítky, kde hledají potravu vypadlou z krmítka. Ty můžeme ochránit tak, že volíme takovou pozici krmítka, aby v jeho těsném sousedství nebyly stromy nebo keře umožňující kočkám úkryt pro číhanou při případném lovu. Zajistíme tak ptákům několik potřebných metrů náskoku před predátorem.

Kolem krmítka by měli mít ptáci dobrý rozhled kresba: Schwegler

Foto: Schwegler

Ochranu budek a krmítek zakoupíte ZDE

Ochrana ptačích budek

Pozor na přeskakování predátorů z okolních blízkých stromů

Řešením může být například budka umístěná na delším prkně upevněném k plotu nebo ke kmeni stromu. Pokud takové prkno dostatečně převyšuje plot, anebo nejvyšší větve stromu, je pro kočky poměrně komplikované se k budce dostat a podaří se to jen těm nejšikovnějším nebo nejhladovějším. Bezpečná je také instalace budky rovnou za zeď domu. Na hladkou zeď kočka vylézt nedokáže.

Klasická dřevěná budka umístěná na dlouhém prkně

instalace budky na zdi domu foto: Schwegler

Další možnost ochrany nabízejí dřevocementové budky Schwegler, speciálně konstruované proti predátorům. Ty jsou vyráběny a vyvíjeny ve spolupráci s ornitology. Je použita unikátní směs dřevěných pilin, cementu a dalších přírodních pojiv. Ta zajišťuje nejen extrémní trvanlivost výrobků (minimální životnost se udává na cca 25 let!), ale umožňuje také, na rozdíl od dřevěných, i takové tvary budek, které dobře vyhovují ptákům při hnízdění, ale také je chrání před predátory.

Maximální ochranu poskytuje například Budka 2GRMá speciálně tvarovanou přední část, která znemožňuje kočkám i kunám dosáhnutí do hnízda. Rovněž systém uchycení je originální, neboť budku lze i jednoduše zavěsit na větev, což opět znesnadňuje kočkám i kunám přístup k budce. Oválný vletový otvor zajišťuje dostatek světla uvnitř, takže ptáci nemusí stavět příliš vysoké hnízdo, na které by drobné šelmy mohly dosáhnout.

budka 2GR foto: Schwegler

Pokud návštěva koček a dalších predátorů není příliš pravděpodobná, vyhovuje i Budka 2M s velmi šikmým sklonem střechy, která se opět zavěšuje na větev dále od kmenu. Toto řešení opět znesnadňuje predátorům ulovení ptačích rodičů i ptáčat, neboť si nemohou sednout na střechu budky a čekat na kořist.

sklon střechy neumožńuje číhanou šelmy na střeše budky foto: Schwegler

Nutno podotknout, že kromě dalších výhod neničí dřevocementové budky klováním děr strakapoudi, kteří se rádi dobývají dovnitř při hnízdění ptáčat.

Obě budky mají odnímatelný přední panel, je možno použít panel s různým průměrem vletových otvorů, takže je možno takto chránit mnoho různých druhů ptáků.

Speciálně přizpůsobená pro ochranu proti predátorům je i budka 3SV. Tvar opět neumožňuje kočce tlapkou dosáhnout na ptáčata.

sem šelma nedosáhne foto a kresba: Schwegler

S ochranou nesmíme zapomínat ani na ty ptáky, kteří ke hnízdění využívají otevřené budky tzv. polobudky. I ty lze konstruovat a umístit tak, aby hnízdo bylo chráněno před predátory.

Polobudku 2HW lze zavěsit na větev stromu i podél zdi. Její protáhlý tvar s vnitřní přepážkou dovoluje ptačím rodičům postavit hnízdo do zadní části budky, kde jsou ptáčata dobře chráněna před predátorem.

podlouhá polobudka s bezpečnostní přepážkou foto: Schwegler

Polobudka 1N řeší ochranu předním panelem s dvěma oválnými otvory. I zde je vnitřní ochranná přepážka. Otvory jsou dostatečně veliké, aby dovnitř dopadalo dostatek světla,ale přitom jejich velikost neumožňuje vnik kočky ke hnízdu. Přesto i zde doporučujeme umístění na větvi nebo u zdi domu, pokud je to možné.

stejná konstrukce polobuky s jinými vletovými otvory foto: Schwegler

Závěrem tohoto přehledu musíme upozornit na jeden fatální omyl podomácku vyráběných budek. Velmi často se na nich objevují bidélka. Všichni si z mládí pamatujeme kresby pana Lady a jeho dudka na bidélku. Tak chceme udělat ptákům co nejvíce pohodlí. Jenže to je omyl! Ptáci bidélka vůbec nepotřebují. Naopak, slouží dokonale predátorům. Fotka níže je více než výmluvná. Proto prosíme, pro bezpečí ptáků minimálně – ptačí budky bez bidélek! Děkujeme.

Foto: Schwegler

Budky s ochranou proti predátorům zakoupíte ZDE

Ochranu budek proti predátorům zakoupíte ZDE