Ochrana ptáků proti nárazům do skel

Pravidla pro funkční řešení ochrany s využitím viditelných vzorů na skleněných plochách

Ornitologické výzkumy v mnoha zemích dokazují, že při správném postupu, (dle instrukcí níže), mohou být nárazy ptáků do skel silně redukovány a v některých případech úplně eliminovány.

Optimální je rovnoměrné pokrytí oken vzory jakýchkoliv tvarů s mezerami optimálně 10 cm při vertikálním pokrytí a 5 cm při horizontálním pokrytí. Pokud jsou vzory umístěny dostatečně hustě, mohou mít libovolný tvar – siluety ptáků, květiny, geometrické obrazce, pruhy apod. Ptáky nevaruje před sklem tvar vzoru, ale vizuální podnět. Víc obrazců vedle sebe na skle více upozorňuje ptáky na neprostupnost skla. Samozřejmě i vzory umístěné s většími mezerami jsou lepší než žádné opatření, ale mají nižší účinnost.

Jednotlivý vzor by měl mít minimální velikost alespoň 0,5 cm. Měl by svojí barvou co nejvíce kontrastovat s čirým nebo reflexním sklem, aby byl pro ptáky co nejvíce viditelný.

skla za sebou vytvářejí iluzi nerušeného prostupu foto: DESOP

Na místech, kde se nacházejí čiré skleněné tabule za sebou a tvoří iluzi nerušeného prostupu, (např. skleníky, skleněné lávky, rohová okna), nebo tam, kde čiré tabule umožňují pohled na vnitřní pokojové rostliny nebo rostliny ve  skleníku můžeme jednotlivé vzory  instalovat na vnitřní i vnější povrch skel, protože obě umístění budou pro ptáky viditelné. Nicméně instalace na vnějším povrchu okna zajišťují vždy mnohem lepší výsledky.

Na reflexním okně musí být vzory nalepeny vždy na vnější straně okna, aby nedocházelo k odrazu okolí a oblohy v ploše vzoru.

Funkční a téměř nefunkční řešení s využitím siluet ilustrace: FLAP

Na ilustraci výše vidíte ideální využití. Samozřejmě takové zakrytí okna není vždy praktické a možné, ale obecně platí, čím více, tím lépe. Naštěstí je dnes možné využít výrobky, které ptáky dostatečně varují, a přitom daleko méně zastiňují prostory uvnitř budov.

Při výběru jakéhokoli řešení z našeho přehledu níže, je vždy účinnější aplikovat jej na vnější stranu okna, pokud to vaše podmínky a zvolené řešení umožňuje.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Snaha o minimalizaci ptačích nárazů na Gymnáziu ve Svitavách

Vzory instalované na skleněných plochách jsou pří správném použití nejefektivnější strategií při snižování počtu uhynulých ptáků způsobených nárazy do prosklených ploch. Jsou levné, snadno se aplikují a snižují nutnost použití jiných, složitějších a dražších, technických řešení.

Možnosti funkční ochrany

Samolepky siluety ptáků – klasické a šrafované

Plné samolepky siluet ptáků představuji nejjednodušší a pravděpodobně nejlevnější řešení. Je dobré volit barvu, která co nejvíce kontrastuje s odrazy v oknech. Při dodržení malých rozestupů fungují velmi dobře.

Je dobré volit takovou barvu siluet, aby co nejvíce kontrastovala s odrazy okolí ve skle, nebo mix barev. Méně viditelné siluety jsou tzv. šrafované, které kombinují pruhy barevné a průhledné.

Bohužel plná samolepka vnitřní prostor při hustém polepu výrazně zastiňuje. Proto je toto řešení vhodné všude tam, kde částečné zastínění nevadí – ložnice, chodby, skleníky, pařníky, okna v kůlně… Na trhu jsou i siluety šrafované. Taková silueta je více průhledná a méně stíní. Ptáci ji vidí stejně dobře jako siluety klasickou.

Takovéto samolepky koupíte ZDE.

Samolepky s UV efektem

Vědeckými výzkumy dokazují, že ptáci vidí ultrafialové (UV) světlo – část světelného spektra, která je lidským okem neviditelné. Ptáci tuto schopnost vnímání UV světla využívají v každodenním boji o přežití v přírodě. Jsou schopni detekovat odražené UV záření z peří ostatních ptáků, z různých bobulí a semen, z křídel hmyzu, z pavučin a podobně. Pokusy ukazují, že tyto obrazce viditelné pro ptáky a téměř neviditelné pro lidi dokážou snížit nárazy ptáků o více než 70 %.

Vlevo pohled lidským oken, vpravo jak vidí samolepky s UV efektem ptáci foto: Window Alert

Tohoto efektu využívají UV samolepky. Tyto speciální samolepky různých tvarů dokážou odrážet UV světlo, takže ptáci je vidí jako jasně viditelné svítivé objekty, přestože pro lidi jsou téměř neviditelné. To umožňuje dobrou ochranu ptáků s neomezeonou propustností světla. Pozor, neplést si s UV foliemi, které se lepí na okno a odráží sluneční paprsky, aby se místnost nepřehřívala. To je naprosto něco jiného a jako ochrana ptáků to nefunguje!

UV samolepky skla téměř nezastiňují

Samozřejmě i tady platí to, že počet nalepených objektů by měl být dostatečný. Optimálně s mezerami kolem 10 cm.

Samolepky s UV efektem zakoupíte ZDE.

Samolepky obrazce

Ochranu ptáků nezvyšuje tvar samolepky, ale hustota obrazců a mnohdy i barevná kombinace, která umožňuje ptákům vidět překážku i při měnících se klimatických podmínkách.

Tomu dobře vyhovuje motiv ptáka vyfukující vícebarevné bubliny po celé ploše skla. Tento motiv je navržen cíleně pro potřeby ochrany ptáků tak, aby působil atraktivně, a přitom decentně i na skleněných plochách v obývácích, dětských pokojích, v kuchyni atd.

Vizualizace na okně 160×90 cm

využití v praxi

Samolepky jsou oboustranné, takže i z pohledu z místnosti působí efektně

I zde platí doporučení, aby vzdálenost mezi samolepkami byla na velmi problematických plochách cca 10 cm. Ale i s většími rozestupy jsou lepší než žádná ochrana skla před ptačími nárazy.

Lepící páska

Na prosklené plochy skleníků, kůlen pařníků a podobně, můžeme použít i velmi jednoduché řešení pruhů, které vytvoříme použitím lepící pásky. Lepící páska Express je páskové lepidlo, které velmi dobře přilne i na nerovný povrch. Ne venkovních exponovaných plochách vydrží až půl roku.

Lep se nesnadno odstraňuje, a proto nedoporučujeme využití na prosklené plochy v obytných místnostech. Ale třeba na skleníku trochu zbylého lepu nevadí. Po zaschnutí zbylý lep po několika týdnech sám odpadne.

Pruhy z pásky uděláme vodorovně nebo svisle po celé ploše problematické skleněné plochy. Mezery mezi jednotlivými páskami  je ideálně 10 cm.

Pásky vydrží při venkovní aplikaci několik měsíců. Pracuje se s ní velmi dobře, takže případná oprava je velmi rychlá. V balení je 50 m pásky.

Doplňková opatření, zvyšující ochranu ptáků

Umístění krmítka na okno nebo těsně k oknu

Umístěte krmítko, pítko nebo koupel a jiné pro ptáky zajímavé předměty půl metru a blíže k problematické prosklené ploše. Z této vzdálenosti nedosáhnout ptáci takové rychlosti, aby při případném nárazu do skla došlo k jejich zranění.

Krmítka na okno umožňují nejen ochranu ptáků před nárazem do skla, kde je krmítko umístěno, ale i dokrmování ptáků, které ptáci uvítají v zimě, ale dle posledních výzkumů i v období hnízdění. Zároveň vám toto umístění umožní kvalitní pozorování ptactva.

Takto umístěné krmítko je možné využít jako samostatnou ochranu ptáků před nárazem do skla, i v kombinaci s jinými opatřeními, například samolepkami na skle.

Krmítko umístěné na skle je pro ptáky dobře viditelné. Při vzletu z krmítka nemají velkou rychlost, a proto riziko úrazu při případném nárazu do skleněné plochy je eliminováno na minimum.

Pokud bydlíte v přízemí, je možné místo instalace krmítka na okno využít krmítko umístěné v těsné blízkosti skleněné plochy. Nemělo by to být dále než půl metru od skla.

Krmítko těsně před oknem v kombinaci s polepem okna perforovanou samolepkou foto: FLAP

Přesunutí květin dále od oken nebo prosklených dveří

Pokud vidíte vaše květiny z vnější strany prosklených oken nebo dveří, vidí je i ptáci. Ti je mohou považovat jako místo na přistání anebo útočiště. Pokud je to možné zkuste posunout květiny dále od skla. Mimochodem, zdaleka ne všechny květiny potřebují tolik přímého světla.

Rohová okna s květinami těsně u skla, jsou pro ptáky velkým nebezpečím ilustrace: FLAP

Využití žaluzií a rolet

Zatáhněte závěsy, vertikální žaluzie nebo rolety. Snížíte ptačí iluzi průchodu mezi zdmi. Toto řešení je výborné zejména u rohových oken nebo tam, kde jsou okna nebo prosklené dveře proti sobě. Pokud máte, lze stejně dobře využít i venkovní žaluzie.

Vlastní kreativita

Vytvořte sami nějakou vizuální překážku na sklo s využitím lehkých předmětů z domácnosti, které nepoškodí vaše okna. Na vnější straně oken můžete pověsit téměř cokoliv v souladu s pravidly doporučených mezer – viz instrukce výše. Příklady využitelných předmětů: nepotřebná CD nebo DVD, sezónní dekorace, laminované obrázky,šišky, provázky…

Pár fotek pro inspiraci:

ozdobné řetězy foto FLAP

provázky foto FLAP

Všechny výše uvedená řešení lze samozřejmě kombinovat. Například siluety na okně spolu s umístěním krmítka v jeho těsné blízkosti, obrázkové samolepky kolem krmítka na okno.. Nebojte se experimentovat! Vždyť každý zachráněný pták má smysl.

Samolepky obrazce – pro moderní objekty (RD, kanceláře…)

Často se setkáváme s argumenty, že ochranné samolepky moderní prosklené kancelářské budovy hyzdí – a tak majítelé raději nechávají ptáky hynout a někdy dokonce platí lidi, aby mrtvolky každé ráno posbírali. Právě pro tyto účely jsou vyvinuty tyto designy samolepek. Při pravidelném vylepení působí velmi decentně i na moderních budouvách s pravidelnými tvary. Maximální ochranu proti nárazům poskytují při rozestupu 10 cm, ale obvykle postačuje rozestup kolem 20 cm.

Tyto nové „šrafované“ čtverce nebo kolečka mají tu výhodu, že jsou z vnitřní strany pohledově méně viditelné a méně stíní. Proto je doporučujeme všude tam, kde plná neprůhledná samolepka nevyhovuje. Navíc při pravidelném výlepu do přímek jsou velmi elegantní a decentní a jsou tak vhodné i na velmi moderní budovy – prosklené kanceláře, RD… Samozřejmě výlep čtverců můžete kombinovat i s jinými tvary. Ptákům na tvaru nezáleží.

Zvolená kombinace barev je pro ptáky dobře viditelná v měnících se světelných podmínkách, přesto na skle působí decentně. Díky použitému průhlednému podkladu samolepky nesnižují prostup světla do místnosti.

 Tyto samolepky můžete zakoupit ZDE.