Predátoři

Ochrana budek a krmítek nejen proti kočkám

U mnoha lidských sídel v současnosti najdeme krmítka pro ptáčky i ptačí budky.

Bohužel na většině zahrad není nouze o kočky, ať už domácí nebo polodivoké. A kočky jsou nejen velmi zdatnými lovci malých ptáčat, ale dokážou dobře chytit i dospělé ptáky na krmítku nebo při krmení mláďat v budce. Odborníci odhadují, že takto v Evropě zahyne 12 milionů ptáků ročně.

kresba Schwegler

Přemluvit kočku, aby ptáky nelovila, je nemožné. Za to se na ní nemůžeme zlobit, má to v genech. Pokud tedy nechceme, aby ptačí budky a krmítka sloužily kočkám, ale i dalším predátorům (kuna, lasička) k zábavě a občerstvení, nezbývá nám nic jiného, než ptáky chránit.

Naštěstí i tady ŘEŠENÍ EXISTUJÍ! Podrobné informace naleznete v kapitole Jak můžeme pomoci – Ochrana před predátory