Náhradní hnízda pro vlaštovky a jiřičky

Vlaštovky a jiřičky patří neodmyslitelně k naší krajině a vlastně i k naší kultuře. Jedna vlaštovka sice jaro nedělá, ale když je jich více, snad už to konečně znamená příchod očekávaného jara. Také se říká, že na svatého Řehoře vlaštovka letí přes moře a devátý den je tady. Řehoř má svátek 12. března, takže 21. března už by měly být vlaštovky zpět z teplých krajin.

Dle vlaštovek a jiřiček se dříve odhadovalo počasí a rozhodně to funguje stále, můžete to vyzkoušet. Když vlaštovky a jiřičky létají vysoko, bude pěkně. Když létají nízko, značí to příchod deště. To má ale docela prozaický důvod, protože hmyz se před deštěm stahuje blíže k zemi, vnímá změnu tlaku i vlhkosti, no a za hmyzem se pak posouvají i vlaštovky a jiřičky, které se hmyzem živí.

S podzimem se s vlaštovkami loučíme, protože o svatém Matouši vlaštovka nás opouští, což je 21. září, kdy už se vlaštovky i jiřičky pomalu srocují a chystají se na cestu do svého zimoviště. Kromě vlaštovky obecné a jiřičky obecné u nás z rodu vlaštovkovitých žije také břehule říční a vzácně sem zalétne vlaštovka skalní.

Proč náhradní hnízda?

Hnízdo vlaštovek
Hnízdo pro vlaštovky, zdroj fotografie: pixabay.com

Změna využívání krajiny a také nadmíra chemických postřiků má za následek, že vlaštovek a jiřiček v naší krajině pomalu ubývá. Dalším těžkostem čelí tito ptáci při budování hnízda.

Hnízdo vlaštovek a jiřiček tvoří směs bláta a slin, kterou tvarují do kuliček a postupně lepí jednu na druhou do miskovitého tvaru. Na některých fasádách hmota, kterou si ptáci připravují, nedrží a materiál odpadává. Děje se tak především u takzvaných hydrofobních (vodu odpuzujících) omítek. Někdy se stane, že hnízdo spadne až ve chvíli, kdy jsou uvnitř mláďata. V některých lokalitách mají ptáci navíc problém najít dostatek stavebního materiálu, tedy vhodné vlhké zeminy (bláta).

Takže i když si ptáci umí hnízdo postavit sami, pokud nemají vhodné podmínky a materiál, můžete jim pořídit a na dům nainstalovat hotové náhradní hnízdo, oni si ho už jen dotvoří k obrazu svému.

Kam umístit náhradní hnízda?

Vlaštovky si staví svá hnízda nejčastěji v hospodářských budovách, v průjezdech, v podchodech cca 6 cm od stropu, vždy pod střechou a jsou shora otevřená. Stavbu zpevňují stébly trav, senem nebo dalším přírodním materiálem. Vlaštovky jsou často vázány na zemědělské usedlosti, třeba i opuštěné. Jak tyto budovy mizí, ptáci přicházejí o prostory ke hnízdění.

Naopak jiřičky hnízdí nejčastěji na fasádě domu pod římsou nebo ve výklenku okna, hnízdo mají nalepené těsně k horní ploše a dovnitř lezou malým otvorem. Při umisťování hnízda tedy respektujte potřeby konkrétního ptačího druhu, který se u vás vyskytuje.

Keramické hnízdo pro vlaštovky
Keramické hnízdo pro vlaštovky

Evropské vlaštovky a jiřičky tráví zimu v Africe, což znamená, že během své pouti překonávají saharskou poušť. Na podzim se tradičně shlukují na drátech a po návratu z teplých krajin svou přítomností oznamují příchod jara. Vy jim můžete hnízdo umístit ještě před příletem, nejpozději ale v dubnu, vlaštovky i jiřičky jsou věrné místu posledního hnízdění, takže jestli se k vám každý rok vracejí, vámi umístěný nový příbytek si rozhodně najdou.

Náhradní hnízda jsou určitě vhodná v případě rekonstrukce budov, kdy víte, že na domě ptáci pravidelně hnízdí a v nových podmínkách bude hnízdění ztížené nebo nemožné. V takovém případě můžete umělá hnízda rovnou zahrnout do projektu.

Hnízdo pro vlaštovky
Hnízdo vlaštovek
Hnízdo vlaštovek, ilustrace: Schwegler

Vlaštovky jsou společenské, a proto preferují minimálně dvě hnízda vedle sebe, doporučený rozestup je ale cca 1 metr. Čištění není nutné, ale je vhodné při kontrole hnízd – po odletu vlaštovek na zimu. Hnízda se umisťují pod střechu (stáje, kůlny, pergoly, dílny atp.). Pokud jde o uzavřený prostor, nezapomeňte nechat vlaštovkám otevřené okno pro stálý přístup dovnitř (doba hnízdění je od dubna do září). Minimální výška pro instalaci hnízda by měla být 2 metry od země, okraj minimálně 6 cm od horní stěny. Součástí hnízda je deska, která se přivrtá do zdi nebo trámu. Kolem hnízda by měl být dostatečně velký manipulační prostor pro přílet a odlet.

Hnízdo pro jiřičky
Hnízdo pro jiřičky
Hnízdo pro jiřičky, ilustrace: Schwegler

Náhradní hnízda se umísťují na chráněné venkovní zdi (ideálně světlé) pod přesah střechy, římsy, balkonu atp. Minimální výška umístěného hnízda by měla být 2 metry od země. Hnízdo se přivrtá do zdi nebo do římsy (dle typu). Pokud nemáte vhodný přesah střechy, je nutné použít takový typ hnízda, který přesah vytváří, aby byla ptáčata chráněna a do hnízda nepršelo, nebo si můžete nad hnízdem vyrobit stříšku sami.

Také jiřičky mají rády společnost stejného druhu, takže můžete umístit několik hnízd blízko sebe.

Materiál náhradního hnízda

Náhradní hnízda se vyrábějí buď z keramiky, nebo z paropropustného dřevocementového materiálu. Obě dvě varianty jsou vhodné a funkční.

Podložka zachycující trus

Lidem nejčastěji vadí ptačí hnízda z toho důvodu, že se pod nimi vrství ptačí trus. Vlaštovky a jiřičky hnízdí přímo na domech, takže jsou tito ptáci občas terčem nenávisti, protože znečišťují okolí domu. Nutno uvést, že „Zákon o ochraně přírody a krajiny poskytuje ochranu všem druhům ptáků, kteří se volně vyskytují na území Evropské unie (dále je používán termín evropští ptáci). Všechny druhy evropských ptáků je zakázáno úmyslně zabíjet, chytat a držet v zajetí, úmyslně poškozovat nebo odstraňovat jejich hnízda, sbírat jejich vejce a úmyslně je vyrušovat zejména během rozmnožování a odchovu mláďat. Také je zakázáno ptáky držet v zajetí a prodávat je, jak živé, tak i mrtvé, včetně jejich částí a výrobků z nich. Zákazy zabíjení, držení v zajetí a prodeje neplatí pro druhy, které jsou lovnou zvěří.“ – Citace je z příručky Ptáci a zákon, kterou vydala Česká společnost ornitologická.

Dřevěná deska zachycující trus

Jestli vám vadí ptačí trus, můžete pod hnízdo namontovat vodorovnou desku, která výkaly zachytí. Tuto podložku můžete přidělat pod přírodní nebo i náhradní hnízdo, doporučená vzdálenost je 20 cm od hnízda. Panel zachycující trus si můžete vyrobit, je to vlastně jen taková jednoduchá polička, prodává se ale také už hotový dřevěný nebo dřevocementový. Po sezóně je pak potřeba trus odklidit.

Pokud by vás nebo někoho ve vašem okolí napadlo hnízda ptákům shazovat, tato činnost je trestána pokutou až do výše 100 000 Kč, stejně tak, pokud byste bránili ptákům v příletu do objektu, kde už hnízdo mají. Shazování hnízd s vejci nebo ptáčaty je považováno za záměrný trestný čin týrání zvířat.

A co z toho budou mít lidé?

Pokud jste milovníci zvířat a přírody, tak si tuto otázku asi nepoložíte, protože vás každý živý tvor v okolí bydliště nadchne a pozorování mláďat vykukujících z hnízda vás potěší i za cenu trochu toho nepořádku kolem.

Jestli jste ale lidé spíše praktičtí a ptáte se, co mi může přítomnost vlaštovek a jiřiček přinést, tak vězte, že jak vlaštovky, tak jiřičky od rána do večera loví především létající hmyz a to jsou třeba i komáři. Preferují lov ve vzduchu, hmyzem se krmí jak dospělí ptáci, tak i rodiče jím krmí své mladé. Jedna vlaštovka nebo jiřička uloví až 60 kusů hmyzu za hodinu, v sezóně to může být tedy 850 poletujících hmyzáků denně. Kromě komárů, kteří by se určitě rádi účastnili vaší letní zahradní party, se tito ptáci živí také mšicemimouchamimuchničkami a dalším dvoukřídlým hmyzem a také blanokřídlými.